„Różowa wstążeczka”
6 kwietnia w gimnazjum i ZSZ upłynął pod hasłem „Różowa wstążeczka”. Tego dnia przeprowadzono warsztaty profilaktyki raka piersi i chorób nowotworowych. W zajęciach uczestniczyły dziewczynki z trzeciej klasy gimnazjum i uczennice zasadniczej szkoły zawodowej. Marzena Kuczkowska – nauczycielka biologii i chemii oraz Zofia Pioterek – nauczycielka wychowania do życia w rodzinie przeprowadziły pogadankę na temat czynników ryzyka zachorowania na raka piersi. Dodatkowo wyjaśniły techniki samobadania, przedstawiły prezentację ukazującą statystyki występowania choroby u kobiet i mężczyzn oraz omówiły sposoby diagnozowania i leczenia. Tematyka związana z rakiem piersi cieszyła się sporym zainteresowaniem wśród uczennic, które zadawały wiele pytań i z uwagą śledziły prezentację. Na zakończenie uczestniczki rozwiązywały na tablicy interaktywnej krzyżówkę dotyczącą zdrowia.

Skip to content