14 grudnia 2022 r. nastąpiło rozstrzygnięcie II Wojewódzkiego konkursu plastycznego na „Wieniec Bożonarodzeniowy/Ozdobę Bożonarodzeniową”. Był on skierowany do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym z klas IV-VIII. Pod uwagę brano samodzielność, estetykę pracy oraz kreatywność.
Niezależne jury konkursowe w składzie:
 Małgorzata Woźniak – Dyrektor PZKS
 Joanna Kandzora – Wicedyrektor PZKS
 Małgorzata Marcinkowska – Wicedyrektor PZKS
 Marzanna Dróżdż – Wicedyrektor PZKS
po naradach postanowiło przyznać:
I miejsce:
Klasa IB AU zespół edukacyjno-terapeutyczny ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Kościerzynie, wychowawca klasy: Emilia Mazurkiewicz.
II miejsce:
Zespół edukacyjno-terapeutyczny „c” z Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku, wychowawca klasy: Anna Bartkowska.
III miejsce:
Klasa 6-7a, zespół edukacyjno-terapeutyczny ze Szkoły Podstawowej nr 7 Specjalnej w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w  Wejherowie, wychowawca klasy: Agnieszka Nielek.
Wyróżnienia:
 Klasa 7-8b,zespół edukacyjno-terapeutyczny ze Szkoły Podstawowej nr 7 Specjalnej w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w  Wejherowie, wychowawca klasy: Ryta Leszczyńska.
 Zespół edukacyjno-terapeutyczny E, klasy IV-VI z Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku, opiekun plastyczny: Karolina Bober.
 Zespół edukacyjno-terapeutyczny „a” z Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku, opiekun plastyczny: Joanna Włoch.
Nagrody i dyplomy zostały ufundowane przez Panią dr Gabrielę Lisius, Starostę Powiatu Wejherowskiego.
Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i zachęcamy do udziału w kolejnej edycji!

Organizatorki:
Aleksandra Bujak
Dagmara Kozłowska
Danuta Knopik- Jażdżewska

  

Galeria Google

 


 

Skip to content