Zapraszamy absolwentów szkół podstawowych z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego wydanymi przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo w sekretariacie naszej szkoły oraz od Pani Wicedyrektor Renaty Solarczyk.

Skip to content