Drodzy Nauczyciele i Uczniowie!!

Nadszedł czas aby się pochwalić naszymi działaniami związanymi ze współpracą Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, Narodową Agencją Programu Erasmus +. Chciałybyśmy zaprosić Was do zapoznania się z publikacją „Erasmus bez barier” – mobilności zawodowe uczniów ze specjalnymi potrzebami”, która została wydana w formie poradnika.
Bezpośrednim impulsem do stworzenia poradnika było seminarium tematyczne, zorganizowane przez pracowników Narodowej Agencji Programu Erasmus + :- panią Magdalenę Spoczyńską, i pana Jakuba Prusa, na które zostaliśmy zaproszeni w listopadzie 2020 roku. Dotyczyło ono udziału osób ze specjalnymi potrzebami w stażach lub praktykach poza Polską.
Na spotkaniu:
– pani dyrektor Małgorzata Woźniak przedstawiła strukturę Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie, – ja – jako koordynator projektu podzieliłam się problemami dotyczącymi organizacji wyjazdu grupy projektowej do Hiszpanii,
-pani Angelika Matuszczak jako jeden z opiekunów pierwszej 16 -osobowej grupy, która pojechała w lutym 2020 roku, opowiedziała o problemach, z którymi zetknęli się uczestnicy i opiekunowie już podczas samego pobytu w Sewilli.

W seminarium uczestniczyli również: -pani dyrektor Izabela Laskowska- koordynator projektów mobilnościowych FRSE, -pan Grzegorz Grzonka z Krakowa -zastępca dyrektora Internationaler Bund Polska, który opowiedział o uwarunkowaniach organizacyjnych i merytorycznych zagranicznych praktyk zawodowych, -nauczyciel z SOSW w Krakowie pani Jadwiga Połatyńska, która również podzieliła się swoim doświadczeniem w organizacji projektów związanych z wysyłaniem uczniów na staże zawodowe poza granice naszego kraju – patrz prezentacja… Zawody bez barier, nadzieją na przekraczanie granic.
Uczestnicy tego spotkania zgodnie stwierdzili, że warto podzielić się wiedzą w zakresie planowania i realizacji zagranicznych praktyk, pokazać, że angażowanie uczniów z dysfunkcjami do projektów – choć pracochłonne i wymagające szczególnego podejścia – przynosi wiele korzyści i ma głęboki sens. Osoby z niepełnosprawnościami są bardzo zmotywowane (co doceniają zagraniczni pracodawcy, u których odbywają się staże czy praktyki zawodowe), ujmują otoczenie siłą charakteru i wytrwałością – dajmy im zatem szansę na sprawdzenie się w projektach Erasmus+. I tak zaczęliśmy działać….. Pierwsze spotkanie organizacyjne dotyczące publikacji odbyło się już 8 lutego 2021 roku, podczas którego omówiliśmy kształt i charakter naszego poradnika. Spotykaliśmy się w składzie: Magdalena Spoczyńska, Jakub Prus, Grzegorz Grzonka, Renata Solarczyk, Angelika Matuszczak oraz potem Dorota Zdrożna (nauczyciel przedmiotów zawodowych z Wołomina) cyklicznie co 2 tygodnie. Nasze dzieło nabierało coraz pełniejszego kształtu. Przeprowadzaliśmy wywiady z rodzicami, uczestnikami projektu, partnerami, opisywaliśmy nasze doświadczenia związane z mobilnością uczniów. Ale….. jednocześnie pojawił się w naszych głowach nowy pomysł- jeszcze pełniejszego dzielenia się naszymi doświadczeniami czyli -zorganizowania spotkań z cyklu „Kawa bez barier”- gdzie mogliśmy on-line rozmawiać o wyjazdach uczniów niepełnosprawnych w ramach programu Erasmus +.
Na środowych spotkaniach w czerwcu i lipcu 2021 roku przy kawie  odpowiadaliśmy na pytania pełne wątpliwości nauczycieli z całej Polski, zapewniając, że wyjazdy uczniów ze specjalnymi potrzebami są możliwe!!! Nie zapominaliśmy jednak ani na chwile o naszym poradniku! Kiedy tylko mogliśmy umawialiśmy się na wspólne czytania, poprawki, trafniejsze sformułowania- chcieliśmy by publikacja była jak najlepsza! Aż nadszedł czas opublikowania w czytelni Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji naszej pracy – poradnika dotyczącego uczniów z dysfunkcjami w zagranicznych szkoleniach i praktykach zawodowych. Przeczytajcie! Serdecznie zapraszamy do miłej lektury na naszej stronie internetowej lub poprzez link na stronie FRSE… Mobilności zawodowe uczniów ze specjalnymi potrzebami. Cieszymy się bardzo, że mogłyśmy podzielić się naszym doświadczeniem w sprawie realizacji zadań projektowych i swoimi działaniami pokazywać a ty samym przekonywać, że uczeń z niepełnosprawnościami jest w stanie pokonać wszystkie bariery jeśli mu się tylko to umożliwi Bo bariery są tylko w naszych głowach…

Renata Solarczyk i Angelika Matuszczak

Skip to content