„Oszczędzanie trudna praca lecz każdemu się opłaca Oszczędzanie wam uprości Szkolna Kasa Oszczędności”

Witamy w nowym roku szkolnym 2018/2019

Drogi uczniu! Jeśli masz swoje oszczędności. Jeśli zbierasz pieniądze na konkretny cel lub spełnienie swoich marzeń. Nie chowaj pieniędzy głęboko w szufladzie, tylko zapisz się do SKO.

logosko

Szkolna Kasa Oszczędności to system oszczędzania dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Uczy dobrych nawyków: systematyczności, oszczędności i rozważnego wydawania pieniędzy.

REGULAMIN SZKOLNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI.

• Dowodem przynależności do SKO jest otrzymanie książeczki oszczędnościowej Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie oraz dokonanie pierwszej wpłaty.

• Na książeczkę SKO uczeń może wpłacić dowolną kwotę pieniędzy (z wyłączeniem groszy).

• Uczeń dokonuje wpłaty na książeczkę SKO u opiekuna SKO.

• Przyjęcie od ucznia pieniędzy potwierdza wpisem do książeczki SKO ucznia i na kartę wpłat i wypłat, którą prowadzi się dla każdego członka SKO.

• W razie zgubienia książeczki SKO uczeń bezwzględnie musi zgłosić się do opiekuna SKO, który na podstawie karty wpłat i wypłat ma obowiązek wystawić nową książeczkę SKO z napisem DUPLIKAT.

• Opiekun SKO powinien systematycznie wpłacać oszczędzane przez uczniów pieniądze na szkolną książeczkę SKO prowadzoną przez Kaszubski Bank Spółdzielczy w Wejherowie.

• Wpłat i wypłat z książeczki SKO może dokonywać tylko właściciel książeczki na pisemną prośbę z podpisem rodzica (w wyjątkowych sytuacjach jego rodzic).

• Za systematycznie oszczędzających uważa się tych członków, którzy wpłacają na książeczkę SKO co najmniej raz w miesiącu.

Zasadniczymi celami prowadzenia SKO są:

– wdrażanie uczniów do świadomego oszczędzania, systematyczności i wytrwałości w gromadzeniu wkładów oraz celowego ich wykorzystania,

– popularyzowanie wiedzy ekonomicznej,

– wyzwalanie przedsiębiorczości,

– organizowanie konkursów dotyczących oszczędzania oraz branie udziału w konkursach organizowanych przez Kaszubski Bank Spółdzielczy, w których każdy będzie miał możliwość zdobycia atrakcyjnych nagród!

Skip to content