SP nr 7

Szkoła Podstawowa nr 7 – Szkoła z klasą !

 

Szkoła jest miejscem, w którym dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną zdobywają wiedzę i umiejętności na miarę swoich możliwości i stosownie do potrzeb.

Zapewnia realizację obowiązku szkolnego dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach specjalnych (od 10 do 16 uczniów) oraz umiarkowanym i znacznym w zespołach edukacyjno – terapeutycznych (od 6 do 8 uczniów)

 

 

W roku szkolnym 2009/2010 szkoła liczyła 120 uczniów, głównie z terenu Powiatu Wejherowskiego:

 • klasy I-III – 9 oddziałów
 • klasy IV-VI – 7 oddziałów

 

Szkoła prowadzi szeroką działalność integracyjną we współpracy ze szkołami ogólnodostępnymi z Wejherowa i Powiatu Wejherowskiego

 

Grono pedagogiczne organizuje od 13 lat Integracyjne Regionalne Spotkania Dzieci i Młodzieży Województwa Pomorskiego „Regionalia” w celu krzewienia kultury kaszubskiej w formie zajęć warsztatowych.

Szkoła współpracowała do roku 2009 z wolontariuszami ze Szwecji – w szczególności z panem Janem Olafem, który zmarł we wrześniu 2009 roku.

Bergmanem z Rodëby k/ Karlskrony

 

Na bogatą ofertę zajęć rewalidacyjnych składają się:

 1. terapia metodą EEG Biofeedback
 2. terapia metodą Tomatisa
 3. zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 4. terapia logopedyczna
 5. terapia widzenia
 6. modyfikacja trudnych zachowań
 7. gimnastyka korekcyjna
 8. hydromasaż
 9. przejażdżki konne (hipoterapia)

Uczniowie mają możliwość rozwijania zainteresowań muzycznych poprzez uczestnictwo w zajęciach Zespołu Wokalno – Tanecznego „Perełki” oraz zespołu mandolinowego.

 

Walorem szkoły jest wysoko wykwalifikowana i stale podnosząca swoje kompetencje kadra pedagogiczna, organizacja zajęć odpowiednia do niepełnosprawności uczniów, czyste i pięknie wyposażone klasy szkolne oraz bogata baza pomocy dydaktycznych.

 

Ze względu na dowozy organizowane przez gminy Powiatu Wejherowskiego w szkole działa przyjazna uczniom świetlica.

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci funkcjonuje od 2002 roku.

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ma na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili objęcia dziecka zajęciami na podstawie opinii wydanej przez PPP do podjęcia nauki w szkole.

 

W skład zespołu wczesnego wspomagania rozwoju wchodzą:

 •  koordynator prac zespołu Dyrektor SP nr 7
 • pedagog specjalny
 • psycholog
 • logopeda
 • specjalista z zakresu usprawniania ruchowego

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju odbywają się wymiarze 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka. Prowadzone są indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną. W wypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia zajęcia mogą być prowadzone w grupach.

Zajęcia rozpoczynają się powitaniem w formie Porannego Kręgu lub przy wykorzystaniu metody W.Sherborne lub Knill.

Miejscem prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju są:

 • sala dydaktyczna wczesnego wspomagania rozwoju
 • sala rewalidacji indywidualnej – gabinet logopedyczny
 • sala doświadczania świata
 • sala usprawniania ruchowego
 • sala hydromasażu
Skip to content