W dniu 11 kwietnia 2017r. w Auli budynku ZSZ na prośbę nauczyciela p. M. Jeki, odbyły się spotkania uczniów klas trzecich ZSZ oraz Gimnazjum z doradcą zawodowym z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie.
   W ciągu trzech godzin p. Karolina, opowiedziała jak powinien zaprezentować się kandydat na pracownika podczas pierwszej rozmowy z pracodawcą. Młodzież dowiedziała  się, jak wygląda poprawnie  napisane CV, list motywacyjny oraz wzięła udział w ćwiczeniach pod tytułem:„Jakie predyspozycje oraz cechy charakteru powinien posiadać pracownik wykonujący zawód murarza, kucharza i hotelarza?”. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, byli chętni do współpracy, dociekliwi, zadawali pytania.
Podsumowaniem wyżej wymienionych warsztatów były krótkie filmy obrazujące poszczególne zawody. Zawody w których kształci młodzież Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie.
   Bardzo dziękujemy Pani Karolinie za poświęcony czas i mamy nadzieję, że  nie było to nasze ostatnie spotkanie.:)

Skip to content