Dnia 25 listopada w auli SP 7 odbyło się spotkanie uczniów klas z autyzmem ze studentami Uniwersytetu Gdańskiego (II rok studiów stacjonarnych II stopnia, specjalność: Edukacja i terapia osób
z autystycznego spektrum zaburzeń).

Celem spotkania było stworzenie prac o tematyce zimowej. Po ciepłym powitaniu, nasi uczniowie pod kierunkiem studentów pracowali niezwykle wytrwale i z wielkim zaangażowaniem. Efekty pracy będzie można podziwiać 22 grudnia we Foyer Wejherowskiego Centrum Kultury. Wystawę przygotują rodzice dzieci z autyzmem, założyciele i członkowie Wejherowskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Autyzmem.

Maria Grzegozewska w „Listach do młodego nauczyciela” pisała, że wykształcenie
i przygotowanie do zawodu jest sprawą wielkiej wagi, ale nie decyduje o wartości pracy nauczyciela. Jej zdaniem istotniejsza jest postawa wobec ludzi, życzliwość dla dziecka oraz dynamizm twórczy. Wszystkie te cechy dało się dostrzec wśród przyszłej kadry pedagogicznej, studenci wzorowo wywiązali się
z powierzonego im zadania, potrafili nawiązać kontakt z uczniem, co bardzo dobrze rokuje na przyszłość.

Skip to content