Dnia 13 maja 2016r. w Auli budynku ZSZ na prośbę nauczyciela p. M. Jeki odbyły się spotkania uczniów ZSZ oraz Gimnazjum na temat „ Pierwsze kroki na rynku pracy” z dwiema paniami – doradcami zawodowymi z Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie.

W ciągu czterech godzin p. Monika i p. Małgorzata zapoznała naszych wychowanków z aktualną sytuacją ludzi młodych na lokalnym rynku pracy oraz  działalnością Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie. Na przykładzie prezentacji multimedialnej uczestnicy spotkania dowiedzieli się, jak powinien się zachować i wyglądać kandydat na przyszłego pracownika podczas pierwszej rozmowy z pracodawcą, jak powinno wyglądać dobrze napisane CV oraz list motywacyjny. Dodatkowo uczniowie wzięli udział w ćwiczeniach: Co daje nam praca? Co jest dla Ciecie ważne w pracy?  oraz wypełniali kwestionariusz zainteresowań zawodowych. Sympatyczne Panie pomagały uczestnikom precyzować cele, oczekiwania i wymagania związane z przyszłą pracą a także uzmysłowiły młodzieży kwestie odpowiedzialności za własne życie i przyszłą karierę zawodową.

Skip to content