W dniu 25 kwietnia 2014 roku w Szkole Podstawowej Nr 7 w ramach Dni Otwartych odbyły się zajęcia intergacyjne: „Spotkanie z wierszami Jana Brzechwy i Juliana Tuwima”.

   W tym roku gościliśmy 24 uczniów klasy IIIe ze Szkoły Podstawowej Nr 9 w Wejherowie pod opieką pani Aleksandry Langa. Nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 7 przygotowali wiele niespodzianek dla gości. Dzieci mogły zmierzyć się w wielu konkurencjach sportowych, zręcznościowych i manualnych. Miła atmosfera sprzyjała wzajemnemu poznaniu i współdziałaniu wszystkich uczestników grupy a także integracji dzieci ze szkoły ogólnodostępnej z dziećmi niepełnosprawnymi. W trakcie zabaw integracyjnych uczniowie byli bardzo spontaniczni. Przygotowane zajęcia dały dzieciom dużo satysfakcji. To był dla wszystkich bardzo udany dzień – pełen uśmiechu i radości.

    Gospodarzami tego spotkania były młodsze klasy Szkoły Podstawowej nr 7 oraz zespoły edukacyjno – terapeutyczne SP 7 (26 uczniów) wraz z nauczycielkami: Ireną Baranowska, Agnieszką Drabata, Krystyną Kozłowską, Joanną Rank i Dagmarą Kozłowską.

Skip to content