Dnia 21.02.14 r. w naszej Szkole odbyło się Spotkanie z Wicestarostą Janem Domańskim, Naczelnikiem edukacji Mirosławem Lademannem oraz p. Anna Gojke – Głównym Specjalistą Wydziału Edukacji.

    Goście, przedstawili wszystkim pracownikom PZKS prezentację dotyczącą działalności wydziału edukacji za rok 2013 Powiatowego Starostwa w Wejherowie. Omówili ważniejsze zadania projektowe, remontowo-inwestycyjne oraz pełną strukturę finansową, a mianowicie wydatki oświatowe w budżecie za poprzedni rok. Ukazali również, obraz Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego na tle innych szkół powiatu wejherowskiego.

Skip to content