To nie primaaprilisowy żart Ha Ha – pierwszego kwietnia odbył się sprawdzian dla uczniów klas szóstych.

Po raz pierwszy w nowej formule. W części pierwszej (120 minut) uczniowie wykazywali się wiedzą z zakresu języka polskiego i matematyki, zaś w części drugiej (70 minut) z języka niemieckiego. Do sprawdzianu przystąpiło 16 uczniów czyli 100%. Za zaangażowanie serdecznie dziękuję członkom Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego, którzy pracowali w 8 zespołach nadzorujących.

Joanna Kandzora

Skip to content