W tym roku akcja Sprzątanie Świata odbyła się pod hasłem „Wszystkie śmieci są nasze”. Jej głównym celem było rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne.
W Szkole Podstawowej nr 7 obyły się zajęcia warsztatowe oraz tradycyjna zbiórka odpadów. Akcja miała również na celu pokazanie uczniom, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko coroczna zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana nawyków w codziennym życiu, segregacja i umiejętne gospodarowanie odpadami.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

  

Galeria Google

 


 

Skip to content