Na prośbę Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku uczniowie klas szóstych w dniu 9.04.2014 roku przystąpili do tzw. standaryzacji. Pani koordynator OKE ds. sprawdzianu w zakresie języka niemieckiego przeprowadziła test, którego wyniki przyczynią się do prawidłowego zorganizowania sprawdzianu klas szóstych w 2015 roku w nowej formule.

Skip to content