Dnia 21 września 2018 roku, przy okazji Światowego Dnia Pierwszej Pomocy, nauczyciele: K. Bednarska i T. Czupryński wraz z uczniami Szkoły Branżowej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy, promowali akcję edukacyjną wśród obywateli. Wydarzenie miało miejsce niedaleko Filharmonii Kaszubskiej. Święto to ma na celu uświadomienie, jak ważna jest umiejętność udzielenia pierwszej pomocy.

 

Galeria Google

 


 

Zadaniem osób promujących pierwszą pomoc było uwrażliwienie przypadkowych osób na potrzebę niesienia pomocy, wykształcenie w nich właściwych postaw oraz nauczenie zasad postępowania w razie wypadków.

Akcja cieszyła zainteresowaniem zarówno najmłodszych, jak i  trochę starszych obywateli.

Skip to content