„Bycie osobą autystyczną to jeden ze sposobów istnienia. Nawet jeżeli nie jest to “normalne” istnienie, życie osoby autystycznej może być równie pełne i szczęśliwe, jak życie każdego człowieka.” Angel Riviere

Dziś, 2 kwietnia 2021 roku, w kolejny Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, otaczamy naszymi ciepłymi myślami liczną grupę osób z autyzmem, które są uczniami i wychowankami Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie oraz ich rodziny.
Od wielu lat co roku, wraz z Wejherowskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Autyzmem oraz Starostwem Powiatowym w Wejherowie, „świeciliśmy się” na niebiesko na różne sposoby, organizowaliśmy wydarzenia szkolne i pozaszkolne, braliśmy udział w radosnych przemarszach, występach, spotkaniach, konsultacjach.
W tym roku spotkanie w ogóle nie jest możliwe i jest nam z tego powodu smutno.
W imieniu społeczności Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie przesyłamy zatem serdeczne pozdrowienia i najlepsze życzenia zdrowia, spokoju, zrozumienia i akceptacji dla wszystkich, którym bliskie są sprawy osób z autyzmem.

Małgorzata Woźniak, Dyrektor PZKS w Wejherowie
wraz z kadrą zarządzającą

Skip to content