Świetlica szkolna

swiet 1 

   Nasze dwie  świetlice w SP oraz ZSZ to miejsce, w którym dzieci  spędzają czas w miłej i przyjaznej atmosferze. Zajęcia odbywają się od godziny 7.00 do 16.00.

  Celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki wychowawczej wszystkim uczniom  dojeżdżającym, przebywającym w internacie, tym, których rodzice pracują oraz uczniom oczekującym na zajęcia pozalekcyjne i koła zainteresowań. Bardzo ważne jest również, organizowanie pomocy w nauce, tworzenie odpowiednich warunków do zabawy i rekreacji.

swietlica

  Podczas  zajęć świetlicowych uczniowie mają możliwość rozwoju zainteresowań przyrodniczych i kulturalnych.  Mają czas na dowolną zabawę zgodnie ze swoimi upodobaniami, które kształtowane są poprzez rozmowy o ciekawych sposobach spędzania czasu, proponowanie różnorodnych zabaw i gier, które wzbogacają wiadomości  uczniów, kształtują umiejętności oraz podnoszą sprawność fizyczną.

swietlica1

  Zajęcia świetlicowe wyrabiają spostrzegawczość, ćwiczą logiczne myślenie, wypowiadanie się, pamięć, uwagę, pobudzają wyobraźnię, a także wyrabiają wrażliwość estetyczną. Kształtują współżycie i współdziałanie w grupie. Wdrażają dzieci do przestrzegania przyjętych zasad i norm zachowania.

   Dzieci rozwijają zainteresowania uczestnicząc w:

– zajęciach plastycznych (rysowanie, malowanie, lepienie z plasteliny, wyklejanie, haftowanie, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie, szycie  i inne).

– zajęciach z papieroplastyki – Origami,

– zajęciach o tematyce turystyczno – krajoznawczo – przyrodniczej (wycieczki, konkursy itp.),

– zajęciach kształtujących umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy(quizy, krzyżówki, zagadki, gry dydaktyczne, układanki)

– zajęciach integracyjnych,

– grach i zabawach świetlicowych:  układanie puzzli, gry planszowe, gry umysłowe, kalambury,  pedagogika zabawy, ćwiczenia z zakresu metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,  „gimnastyka mózgu” P. Denisona,

– zajęciach kształtujące ekspresję ruchową (zabawy taneczne, słuchanie muzyki, zabawy ze śpiewem).

– zajęciach czytelniczych(czytanie prasy, przeglądanie albumów, encyklopedii, konkursy, zachęcanie do korzystania z biblioteki szkolnej, inscenizacje).

– zajęciach relaksujących (relaks przy muzyce, zabawy wyciszające, oglądanie filmów – filmoterapia).

–  zajęciach sportowych: gry i zabawy zręcznościowe na świeżym powietrzu.

  Wychowawcy, którzy pracują w świetlicy,  posiadają pełne kwalifikacje w zakresie oligofrenopedagogiki oraz doświadczenie w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym.

Skip to content