od poniedziałku 18 stycznia 2021 roku, zgodnie z rozporządzeniem MEiN, wracają do nauki w trybie stacjonarnym uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej nr 7 oraz uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia nr 5.
Na wniosek rodziców mogą realizować zajęcia wychowankowie Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Rumi oraz uczestnicy zajęć wczesnego wspomagania rozwoju w Rumi i Wejherowie.
Pracę w trybie stacjonarnym kontynuuje Przedszkole Specjalne w Wejherowie.
W związku z tym naukę w trybie zdalnym od 18 do 31 stycznia będą realizować uczniowie klas IV – VIII Szkoły Podstawowej nr 7 oraz uczniowie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 1 w Wejherowie.
Z zimowym pozdrowieniem ❄️❤️
Małgorzata Woźniak
Dyrektor PZKS w Wejherowie

Skip to content