w oczekiwaniu na Rozporządzenie MEN dotyczące zawieszenia zajęć
stacjonarnych dla uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej i szkół
ponadpodstawowych przekazuję krótki komunikat.
Po analizie sytuacji epidemicznej w placówce, licznych rozmowach z rodzicami
i nauczycielami podejmuję decyzję o kontynuowaniu pracy w placówce w
formie stacjonarnej w dniu 26 października 2020 r. (poniedziałek).
Życzę Państwu spokoju i zdrowia.
Małgorzata Woźniak

Skip to content