Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

W szkole przysposabiającej do pracy dzięki różnym formom zaplanowanejaktywności indywidualnej i zespołowej zapewniamy możliwość poprawy funkcjonowania społecznego i kondycji psychofizycznej.

[Galleries 1044 not found]

Szkoła realizuje zajęcia w nowych pracowniach pozwalających na opanowanie różnorodnych, przydatnych w życiu dorosłym umiejętności, które obejmują:

1.Prace porządkowo-gospodarcze i opieka nad terenami zielonymi: prace ogrodnicze, pielęgnacja roślin zielonych, mycie, czyszczenie różnych powierzchni, naprawa, łączenie różnych materiałów

2. Prace biurowe i sprawy urzędowe: obsługa wybranych urządzeń technicznych jak komputer osobisty telefon, kserokopiarka, laminarka, bindownica, aparat cyfrowy, zapoznanie się z pracą punktów usługowych i urzędów

3. Kultura żywienia: podawanie, sporządzanie posiłków, przetwórstwo owocowo-warzywne

4. Zajęcia dekoracyjno- pamiątkarskie: sztuka użytkowa z wykorzystywaniem surowców naturalnych

5. Elementy krawiectwa: szycie ręczne, wyszywanie i haftowanie, szydełkowanie

6. Zajęcia z malarstwa i rysunku: malowanie pędzlem i farbą, malowanie na szkle, malowanie wyrobów ceramicznych

7. Zajęcia z ceramiki: wyrób ceramiki artystycznej- modelowanie ręczne w glinie, szkliwienie i zdobienie, wypalanie gliny w piecu, praca na kole garncarskim

Skip to content