Nauczanie wspomagane komputerem czy tablica interaktywna wydają się ciekawsze i bardziej interesujące dla naszych uczniów.  Coraz więcej z nich prosi lekcje w takiej formie.
Odpowiednio dobrane programy komputerowe mogą pomagać przy rozwiązywaniu wielu zadań, zwłaszcza problemów geometrycznych czy rachunkowych na zajęciach matematyki. Dobre programy nie zastępują ucznia w myśleniu, pełnią bowiem drugoplanową rolę – podają narzędzia, sugerują, naprowadzają, zachęcają. Dzięki temu uczący się samodzielnie dochodzi do własnych odkryć. Odczuwa satysfakcję i radość

  

Galeria Google

 


 

Skip to content