Sobota 23 maj 2015 r. godzina 7.00 ,ale się działo, 6 wychowanków wraz z pedagogiem M. Wysokińska wyruszają busem szkolnym do Torunia.

W auli Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego noszącego imię Janusza Korczaka zostali obdarowani szczególnymi upominkami ufundowanymi przez Stowarzyszenie Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot z Poznania.
Do rąk naszych uczniów trafiły rozmaite przyrządy:
– AGD- 2 roboty kuchenne,
– pomoce ułatwiające naukę -2 laptopy,
– sprzęt do nauki zawodu – 2 wiartarko – wkrętarki.
Pani Barbara Deckert spełniła w ten sposób nasze marzenia. Atmosferę życzliwości i zrozumienia podkreśliła swoim występem młodzież będąca gospodarzem.
Wszystkich przyjemnie zaskoczyli gospodarze, którzy przyjęli nas słodkim poczęstunkiem oraz wsaaaaaaaaaaaaaaaaaniałym bigosem i kiełbaskami.
Czuliśmy się wyjątkowymi gośćmi.
A………I DOWIEDZIELIŚMY SIĘ OD PANI DYREKTOR BARBARY DICKERT, IŻ JESTEŚMY OBDAROWYWANIU JUŻ 15 LAT .BAAAAAAAAAAAAAAARDZO DZIĘKUJEMY!!!!

Skip to content