4 maja 2022 roku w auli SP nr 7 odbył się Turniej Ekologiczny pod nazwą „Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT”. Do wzięcia udział w Turnieju zaproszono klasy I-III oraz IV-VIII ZET. Celem spotkania było uwrażliwienie uczniów na potrzebę ochrony środowiska oraz kształtowanie wśród nich postaw ekologicznych. Wśród zadań turniejowych pojawił się m. in. quiz dotyczący wiedzy przyrodniczej, ochrony środowiska i ekologii,  zadania sprawdzające znajomość prawidłowej segregacji odpadów oraz konkurencje sportowe. Uczestnicy Turnieju świetnie poradzili sobie z każdym zadaniem, a ich wiedza, pomysłowość i zaangażowanie były godne podziwu. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali medale młodego ekologa oraz słodki poczęstunek. 

Danuta Knopik – Jażdżewska

Emilia Wójcik

 

Galeria Google

 

Skip to content