Dnia 29 maja 2017 r. zorganizowałyśmy I Turniej Rozgrywek Umysłowych, w którym brała udział grupa uczniów z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Orlu oraz z naszej placówki (klasy: VIa Szkoły Podstawowej nr 7, I/IIb i II/IIIa zespołów edukacyjno-terapeutycznych Gimnazjum nr 1).

Przyświecała nam idea integrowania młodzieży niepełnosprawnej ze środowiskiem oraz popularyzowanie wartościowej formy spędzania czasu wolnego. Współdziałanie w zespołach 2 – osobowych, utworzonych z uczniów obydwu placówek, sprzyjało wzajemnemu poznaniu, przełamywaniu barier emocjonalnych oraz kształtowaniu pożądanych cech osobowości takich jak: wrażliwość, niesienie pomocy i cierpliwość. Turniej był okazją do rozwijania koncentracji uwagi, myślenia, wyobraźni, spostrzegawczości oraz doskonalenia umiejętności matematycznych i zręcznościowych. Na przygotowanych stanowiskach młodzież mogła sprawdzić się w grach planszowych i logicznych, układankach, szyfrach oraz zagrać w kręgle. Wszystkie konkurencje odbywały się zgodnie z zasadami fair play w myśl powiedzenia: „Wygrywaj z radością a przegrywaj z godnością”.
Mistrzyniami turnieju okazał się zespół w składzie: Martyna Gierszewska z Orla oraz Beata Grubba z Wejherowa.

Organizatorki: Maria Styp-Rekowska
Ryta Leszczyńska

Skip to content