A tak oto pracują uczniowie SSPdP na zajęciach z Prac Biurowych.


Uczniowie na zajęciach: Prace biurowe i sprawy urzędowe poza wyjściami do różnych instytucji, bardzo uważnie pracują przy komputerach, na których uczą się obsługi podstawowych programów Microsoft Office (pisaniu, tworzeniu tabel, prezentacji i wykresów) oraz korzystaniu z Internetu. Uczniowie na zajęciach rówież, obsługują takie urządzenia jak drukarka, niszczarka, laminarka, bindownica. Z chęcią wykonują każde zadanie samodzielnie, gdyż wiedzą, że wiedza zdobyta na zajęciach będzie im bardzo przydatna w przyszłości.

Skip to content