Upamiętnienie historii Dzieci Syberyjskich, które przebywały w Zakładzie Wychowawczym mieszczącym się w budynkach naszego Ośrodka, nabiera realnego kształtu.

Na zaproszenie parlamentarzystek (pani poseł Doroty Arciszewskiej – Mielewczyk i pani poseł Małgorzaty Wypych) pani dyrektor Małgorzata Woźniak i wicedyrektor Joanna Kandzora wzięły udział 10 stycznia 2018 roku w Kancelarii Sejmu RP w Warszawie w spotkaniu Polsko – Japońskiej Grupy Parlamentarnej.
W spotkaniu oprócz posłów udział wzięli potomkowie Dzieci Syberyjskich, przedstawicielka ambasady japońskiej w Polsce, przedstawiciel MSZ, profesorowie uczelni wyższych zajmujący się tą tematyką. Zebrani dokonali ustaleń związanych z programem konferencji naukowej w Sejmie RP i treścią wystawy poświęconej Dzieciom Syberyjskim, zwanym również Syberyjskimi Dziećmi Cesarzowej Japonii (z racji ogromnego wkładu Japonii w akcję ich ratowania). Uczestnicy spotkania zostali poinformowani o tym, że w murach dawnego Zakładu Wychowawczego funkcjonuje dziś PZKS, którego społeczności zależy również na upamiętnieniu tej historii.
Podkreślono, że Wejherowo odegrało znaczącą rolę w historii Dzieci Syberyjskich. Było miejscem, gdzie szczęśliwie i bezpiecznie mieszkały, uczyły się i wychowywały w placówce prowadzonej nowatorską metodą wychowania harcerskiego przez pana Józefa Jakóbkiewicza.
Padły wstępne deklaracje co do chęci przeniesienia wystawy z Sejmu do Wejherowa oraz ufundowania pamiątkowej tablicy. Mamy nadzieję na owocną współpracę.

Skip to content