W 2023 roku przypada 100 rocznica urodzin Wisławy Szymborskiej, dlatego rok ten ogłoszono rokiem poetki. Z tej okazji powstał ogólnopolski projekt edukacyjny „Mistrzyni Szymborska”, którego pomysłodawczynią jest Magda Krajewska. Projekt jest realizowany w szkołach i ma na celu
upamiętnienie poetki poprzez prezentowanie jej twórczości, kształtowanie świadomości kulturowej, utrwalanie ogólnoludzkich zasad moralnych i humanistycznych, a także dostarczanie pozytywnych wzorców osobowych, rozwijanie i umacnianie poczucia tożsamości narodowej.
Nasza szkoła również realizuje ten projekt. W szkole podstawowej, na szkolnym korytarzu powstały pierwsze gazetki na temat Mistrzyni Słowa – Wisławy Szymborskiej. W bibliotece, przy melodii do wiersza „Nic dwa razy” powstały pierwsze kolaże – chętnie wykonywane również przez pisarkę. Podczas zajęć bibliotecznych powstały także pierwsze lepieje czyli wymyślone przez Szymborską jednozdaniowe, groteskowe wierszyki, składające się z dwóch wersów. Projekt trwa do czerwca 2023 roku. Informacji na temat działań dotyczących projektu można zasięgnąć w bibliotece szkolnej.

  

Galeria Google

 


 

Skip to content