9 marca 2020 r. uczniowie z klas: Vc, VIc i VI/VII b zespołów edukacyjno – terapeutycznych odwiedzili siedzibę Państwowej Straży Pożarnej, mieszczącej się na ulicy Tartacznej w Wejherowie. W momencie przybycia do jednostki wjechały także wozy strażackie, które uczestniczyły w akcji gaszenia pożaru.  Uczniowie mieli okazję zobaczyć i porozmawiać ze strażakami tuż po interwencji. Strażacy opowiadali o swojej codziennej pracy i  życiu w jednostce. Z dużym zainteresowaniem młodzież oglądała umundurowanie, sprzęt pożarniczy i wyposażenie wozów bojowych. W trakcie spotkania strażacy modelowo zaprezentowali zgłoszenie do akcji pożarniczej, czyli komendę dyspozytora i zjazd po rurze.  Celem naszej wizyty oprócz poznania specyfiki pracy strażaka było również kształtowanie prawidłowych zachowań oraz nawyków w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.
W podziękowaniu strażacy otrzymali od uczniów własnoręcznie wykonane prace plastyczne.
Skip to content