W dniu 19 stycznia uczniowie klas VI A i VI B wzięli  udział w spotkaniu z zakresu profilaktyki antynikotynowej. 

Celem warsztatów było dostarczenie młodym ludziom podstawowej wiedzy na temat nikotyny i jej oddziaływania na organizm człowieka, wyćwiczenie umiejętności powstrzymania się od palenia i stworzenie „mody” na niepalenie papierosów. Zajęcia podzielone były na 2 etapy. Pierwszym z nich była prezentacja multimedialna o negatywnym wpływie palenia papierosów na człowieka oraz jego otoczenie. Druga część zajęć miała charakter warsztatowy.

Wychowankowie rozmawiali o konsekwencjach, jakie palenie wywiera na życie i zdrowie człowieka. Młodzi ludzie wymieniali negatywne skutki uzależnienia, kładąc szczególny nacisk na: rujnowanie swojego organizmu,  straty finansowe, ekologiczne, narażanie członków rodziny na bierne palenie, zmniejszanie szans na urodzenie w przyszłości zdrowych dzieci oraz podatność na choroby nowotworowe.

Prowadzący  zajęcia przedstawił uczniom propozycje  umiejętności odmawiania, gdy ktoś poczęstuje nas papierosem. Swoistym podsumowaniem warsztatów była wizualizacja skutków nikotynizmu – eksperyment wykonany na specjalnej „fajce”, który pokazał, jaka ilość substancji smolistych pozostaje w płucach palacza po wypaleniu jednego papierosa.

Miejmy nadzieję, że ukazane skutki palenia papierosów skutecznie odstraszyły uczniów do ich palenia. Zajęcia pomogły zrozumieć uczniom, jak bardzo negatywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka ma palenie papierosów. Zajęcia przygotował i poprowadził p. Andrzej Tomalak

Skip to content