Dnia 28.04.2016r. uczniowie gimnazjum i ZSZ wraz z p. M. Kachnicz Fabich, p. N. Wolińską i p. I. Labudą wybrali się na warsztaty ekologiczne organizowanych przez Komunalny Związek Gmin „Doliny Redy i Chylonki”.

 

Galeria Google

 


 

Ich wyjątkowość polegała na tym, że ukazywały krajobraz i środowisko oraz problemy występujące bezpośrednio w terenie. Warsztaty obejmowały: Wyjazd autokarem na składowisko odpadów w Łężycach. Omówienie zasad bezpieczeństwa na składowisku odpadów, Średnia ilość odpadów komunalnych na składowisku, Selektywna zbiórka odpadów, ich podział i przygotowanie do przerobu, Informacje dotyczące zachowań mieszkańców i ich wpływu na problem wzrastającej ilości produkowanych odpadów. Warsztaty w siedzibie Związku: Indywidualne zachowania a ilość odpadów. Społeczeństwo konsumpcyjne. W jaki sposób możemy wpływać na producentów? Zapoznanie młodzieży z metodami zmniejszania ilości odpadów. Film „ Recykling odpadów”.

Skip to content