W ramach międzynarodowego projektu programu Erasmus+ „Fit4healthylife” efektywnie promujemy zdrowy i aktywny styl życia. Szczególną uwagę zwracamy na współczesne zagrożenia i zapobieganie uzależnieniom. Podejmujemy innowacyjne, korzystając również z doświadczeń szkół partnerskich, działania z zakresu profilaktyki. To właśnie w te działania doskonale wpisują się zorganizowane w dniu 22 września 2021r. w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie niezwykle ciekawe, hip-hopowe warsztaty profilaktyczne dla starszych uczniów placówki.
Wizyta „Rymcerzy” – raperów Bęsia i Dj Yonasa, miała na celu wzmocnienie przekazu i zasięgu naszych dotychczasowych inicjatyw. Rymcerze są twórcami ogólnopolskiej kampanii przeciwdziałania uzależnieniom „Nie Zmarnuj Swojego Życia”. Ambasadorami ww. projektu są znane osoby ze świata kultury i sportu m.in.: Jerzy Dudek, Maciej Musiał, Tomasz Adamek, Marcin Kwaśny. Rymcerze prezentowali swój projekt m.in. w „Dzień Dobry TVN” i „Pytaniu na Śniadanie TVP2”. Honorowymi patronami projektu zostali Minister Sprawiedliwości oraz Rzecznik Praw Dziecka.
Podczas spotkania z młodzieżą raperzy podzielili się swoim doświadczeniem życiowym, a szczególnie trudnym dla nich okresem walki z nałogami. Przekazali treści profilaktyczne w „języku młodzieży”, promując wśród nich zachowania i postawę asertywną oraz modę na życie bez uzależnień, zdrowy i aktywny styl życia, ideę rozwoju osobistego, oraz działania prospołeczne i wolontariackie. Uczniowie mogli wykazać się swoim talentem muzycznym, podczas konkursu hip-hopowego freestyle. Dodatkowo w trakcie warsztatów podkreślono autorytet Grona Pedagogicznego, a także istotną rolę rodziny w życiu człowieka. Raperzy zostawili nam kilka ważnych przesłań, które zostaną z nami: „Nie Zmarnuj swojego życia! Nie zmarnuj czasu, talentów, relacji. Żyj wartościami.
Bądź sobą. Rozwijaj się.”
Spotkanie to śmiało możemy zaliczyć do jednej z najbardziej udanych akcji profilaktycznych w naszej szkole.

 

Galeria Google

 


 

Skip to content