13 maja, w piątek ☺ odwiedziliśmy Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bojanie. Wyjazd miał na celu zapoznanie uczniów klasy drugiej z funkcjonowaniem tej placówki. Mieści się ona na terenie Powiatu Wejherowskiego, więc większość uczniów SSPdP ma szansę do niej trafić. Uczniowie spotkali swoich kolegów, którzy w latach ubiegłych uczęszczali do naszej szkoły, poznali Kierownictwo i Instruktorów prowadzących zajęcia, zwiedzili pracownie i pomieszczenia o charakterze rekreacyjnym. WTZ to jedna z możliwości dalszego kształcenia, rozwoju po ukończeniu naszej szkoły i przygotowania do ewentualnego podjęcia pracy. Wyjazd był bardzo ważny z punktu widzenia doradztwa i aktywizacji zawodowej. Uczniowie pozyskali wiedzę o WTZ-tach i zaznajomili się z możliwościami jakie daje uczęszczanie do tego typu placówek.
Wanda Politowska
Barbara Tessar-Staszkiewicz
 

Galeria Google

 


 

Skip to content