W listopadzie bieżącego 2018 r. miały miejsce dwa spotkania, zainicjowane w ramach realizacji programu „Wiem. Czuję… Pomagam!”. Pierwsze spotkanie odbyło się 8 listopada; wzięli w nim udział uczniowie klasy VII c z wychowawczynią p. Krystyną Kozłowską (inicjatorka spotkań), uczniowie klasy V c z wychowawczynią p. Joanną Almakiewicz oraz uczniowie klasy II b z wychowawczynią p. Dorotą Jankuniec. Drugie spotkanie odbyło się 16 listopada; w tym spotkaniu udział wzięli uczniowie klasy VI/VII b z wychowawczynią p. Agnieszką Hajkowicz oraz uczniowie klasy III a z wychowawczynią p. Emilią Wójcik.

W ramach powyższych zajęć kontynuowano, realizowane od poprzedniego roku szkolnego, zagadnienia dotyczące poznania warunków życia mieszkańców Afryki, fauny i flory kontynentu afrykańskiego oraz kultury afrykańskiej. Tym razem dzieci miały okazję obejrzeć, dotknąć, a także poznać historię masek afrykańskich (m. in. dzięki uprzejmości p. Joanny Almakiewicz, która użyczyła nam oryginalnych masek z Afryki). Powtórzyliśmy też wiadomości o empatii, altruizmie i filantropii, posiłkując się materiałami z poprzednich zajęć oraz filmem o dzieciach, zamieszkujących jeden z najuboższych państw Afryki – Malawi.
Na zakończenie uczniowie wykonali, wg własnych pomysłów, maski afrykańskie. Fantastyczne, kolorowe, magiczne!

Skip to content