Nasza placówka została wybrana przez Pomorskiego Kuratora Oświaty, panią Małgorzatę Bielang, jako ta, którą warto zaprezentować delegacji z Czech. Czterdzieści osób, w tym dyrektorzy i nauczyciele czeskich szkół, odwiedzili PZKS w poniedziałek 18 października 2021 roku.
Gości powitały Starosta Wejherowski dr Gabriela Lisius i Dyrektor Małgorzata Woźniak. Wizytę rozpoczął taneczny występ Zespołu „Dżibasy”, który został przez gości entuzjastycznie przyjęty. Następnie zebrani wysłuchali prezentacji o systemie edukacji w powiecie wejherowskim oraz o kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w naszym PZKS. Podczas swojego wystąpienia pani Kurator skierowała wiele ciepłych słów pod adresem naszej placówki.
Podczas odwiedzin w Przedszkolu Specjalnym członkowie delegacji podziwiali pięknie wyremontowany budynek oraz kolorowe, nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne i terapeutyczne.
W Branżowej Szkole I stopnia nr 5 goście skupili się na pracowniach, w których uczniowie uczą się zawodu i zdają egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie murarz, kucharz oraz pracownik pomocniczy obsługi hotelowej. Goście zadawali dużo pytań, porównywali system edukacji w Czechach i w Polsce. Bardzo ciekawa była ta wymiana doświadczeń. Delegacja z Czech odwiedziła także szkoły w Gdańsku i Gdyni.

 

Galeria Google

 

Skip to content