20 lutego 2018 roku na oddziałach szpitalnych uczniowie-pacjenci i ich rodzice gościli przedstawicielki Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, panie Anettę Potrykus
i Karolinę Pruchniak. Strażniczki prawa wygłosiły pogadankę, w której poruszyły bardzo ważne kwestie dotyczące bezpieczeństwa młodych ludzi.

1 2 3

Panie uświadomiły uczniom potrzebę noszenia elementów odblaskowych
na ubraniach, by dzieci stały się widoczne na drodze i uniknęły wypadków. Zwróciły szczególną uwagę na niebezpieczeństwo i fatalne skutki zażywania różnego typu środków odurzających. Przypomniały również o potrzebie zachowania ostrożności w kontaktach
z obcymi ludźmi i przestrzegły przed otwieraniem drzwi osobom, których dzieci nie znają.

Uczniowie dziękując policjantkom za wizytę i wygłoszenie pogadanki o tym,
w jaki sposób mogą uchronić się przed zagrożeniami XXI w wręczyli własnoręcznie wykonane laurki, natomiast panie obdarowały dzieci elementami odblaskowymi.

Skip to content