WIZYTA W JEDNOSTCE 

      Dnia 13 czerwca uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum, ZSZ i szkoły przysposabiającej do pracy zwiedzali sąsiadujące z nami Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie.

    Dzień otwarty Jednostki Wojskowej cieszył się dużym zainteresowaniem. Niemal wszystkie klasy uczestniczyły w tym wydarzeniu. Mieliśmy okazję obejrzenia panelu medycznego, mobilnej radiostacji, sprzętu bojowego oraz sprzętu do nurkowania. Uczniowie z ciekawością próbowali działania radiostacji, karetki ratowniczej, przymierzali specjalistyczne kombinezony, obuwie, kaski i maski gazowe. Zainteresowani mogli nawet wziąć do ręki broń. Gospodarze z radością przyjmowali wszystkich zwiedzających. Każdej grupie towarzyszył żołnierz, który oprowadzał po stanowiskach związanych z działaniem jednostki. Dla smakoszy nie zabrakło jak zawsze pysznej wojskowej grochówki.

Skip to content