26 marca grupa wybranych uczniów Specjalnej Szkoły Przysposabiającej nr 1 oraz Branżowej Szkoły I stopnia nr 5 wybrała się na wycieczkę do Gdańska. Pierwszym punktem harmonogramu wycieczki była wizyta w Muzeum II Wojny Światowej. Pan Marek Fuhrmann przybliżył nam historię oraz zwrócił uwagę na najważniejsze wydarzenia II WŚ. Następnie pojechaliśmy do Konsulatu Generalnego Niemiec w Gdańsku. Każdy z nas otrzymał wcześniej specjalną przepustkę, dzięki której mogliśmy wejść na teren Konsulatu. Przywitał nas pan William Schauinsland referent ds. kultury. Porozmawiał z nami na temat naszej szkoły, naszych zainteresowań oraz nauki języka niemieckiego. Pan William przybliżył nam pracę Konsula oraz odpowiedział na wszystkie przygotowane przez nas pytania. Otrzymaliśmy dla szkoły plakaty związane z państwem niemieckim. Następnie przyszła
do nas pani Konsul Cornelia Pieper, która od 2014 pełni funkcję Konsula generalnego w Gdańsku.
W latach 2009-2013 była Sekretarzem Stanu w niemieckim Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz koordynatorką rządu federalnego ds. międzyspołecznych relacji polsko-niemieckich.
Pani Konsul zamieniła z nami kilka zdań w języku niemieckim, podziękowała za wizytę i na koniec dodała, że ma nadzieję, iż nie jest to ostatnie spotkanie z uczniami Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego. My również liczymy na dalszą owocną współpracę.

 

Galeria Google

 


 

Skip to content