Galeria Google

 


 

21 lutego 2024 r. uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy po raz
kolejny odwiedzili Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wejherowie.
Podczas wizyty poznaliśmy specyfikę funkcjonowania placówki. Mieliśmy
okazję do poznania pracowni działających w ramach Warsztatów Terapii
Zajęciowej. Młodzież naszej szkoły oraz uczestnicy warsztatów integrowali się
podczas turnieju gier i zabaw stolikowych. Spotkanie zakończyło się słodkim
poczęstunkiem. Przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze. Najwięcej radości
sprawiło nam spotkanie z naszymi absolwentami.

Skip to content