SAMORZĄD GRUP   WYCHOWAWCZYCH

   W dniu 25.09.2017r. w Grupach Wychowawczych odbyły
się wybory do Samorządu Grup Wychowawczych.
 Wychowankowie dzięki uczestniczeniu w corocznym głosowaniu, oswajają się z rolą wyborcy, poznają reguły głosowania, które będą im niezbędne w życiu dorosłym. Karty wyborcze z zaznaczonym nazwiskiem faworyta zostały wrzucone do urny.
  W tym roku szkolnym wychowankowie wybierali pomiędzy dwoma kandydatami: Pauliną Wasilewską a Pawłem Klimczakiem. Wszystkie głosy były ważne.
  Przewodniczącym Samorządu Grup Wychowawczych został Paweł Klimczak natomiast zastępcą została Paulina Wasilewska.
 Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwały opiekunowie Samorządu Grup Wychowawczych  – p. Anna Konkol oraz p. Anna Kobierzyńska .

Skip to content