Wycieczka do Malborka

   Dnia 28 maja 2014 roku uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Wejherowie wraz z uczniami z Ośrodka Rewalidacyjnego- Wychowawczego w Rumi wyruszyli na wycieczkę autokarową do Malborka.

    Głównym celem wyjazdu było zwiedzanie zamku w Malborku. Obiekt ten budowano 40 lat i uznawany jest za największy zamek z cegły w Europie. Wrażenie robi jednak nie tylko ogrom zamku, ale też detale architektoniczne, historia tej budowli i odbywające się tu efektowne rekonstrukcje, które pobudzają wyobraźnię. Dzieci miały możliwość z pomocą pani przewodnik zobaczyć te wszystkie szczegóły. Poznaliśmy historię zwiedzanego obiektu. W czasach swojej świetności był siedzibą wielkiego mistrza krzyżackiego, z czasem jego znaczenie malało, a podczas II wojny światowej służył za stajnie i magazyny. Od kilkudziesięciu lat jest siedzibą Muzeum Zamkowego, które gromadzi kolekcje militariów, wyroby z bursztynu, ceramikę oraz zabytki archeologiczne. Nasza uwaga skupiona była także na znajdujących się na obszarze zamku: pałacu mistrza, spichlerzu i wozowni. Pomimo czasami trudnych treści przedstawianych przez przewodnika dzieci z ogromnym zaciekawieniem przemierzały kolejne korytarze zamkowe. W drodze powrotnej dzieci zjadły pyszny posiłek w wyczekiwanym od początku wycieczki Mc Donald’s, a my, wychowawcy, widząc zadowolenie naszych podopiecznych planujemy już następne spotkanie z nową przygodą. Wycieczkę zorganizowały panie: Irena Baranowska, Joanna Droździel, Agnieszka Nielek, Joanna Rank, Maria Wendrowska i Anna Węsierska.

Skip to content