Wycieczka do Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

     W ramach programu edukacyjnego „Atrakcje turystyczne mojego regionu” uczniowie klasy Va odwiedzili Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.


Główną siedzibą Muzeum jest Pałac Przebendowskich, będący dawniej częścią XVIII wiecznego zespołu pałacowo-parkowego. Obecnie istniejący pałac został zbudowany przez ostatnich właścicieli dóbr wejherowskich– Keyserlingków. Nasi wychowankowie mieli możliwość poznania dóbr kultury z zakresu piśmiennictwa i muzyki kaszubsko-pomorskiej. W muzeum można zobaczyć pierwodruki i kolejne wydania utworów kaszubskojęzycznych, niezwykle rzadkich czasopism, zbiorów pieśni i innych druków. Nie do przecenienia są liczne spuścizny po pisarzach, kompozytorach, folklorystach i działaczach kaszubskich, w których niezwykle często zabytkom piśmienniczym i muzycznym towarzyszą fotografie, malarstwo i grafika, numizmaty, ceramika itp. Tak jest w przypadku zbiorów po Aleksandrze Majkowskim, Janie Rompskim, Ignacym Schuttenbergu, Franciszku Fenikowskim, Julianie Rydzkowskim, Klemensie Dercu i wielu innych.

Lekcja muzealna na długo zostanie w pamięci młodych Kaszubów. Wiele emocji dostarczyła wizyta w „Siedlisku Czarownicy” oraz postać ducha Adeli de Lynar z domu Keyserlingk. Uczniowie wzbogaceni nową wiedzą o swoim najbliższym regionie z uśmiechami na twarzach (co widać na zdjęciach) powrócili do szkoły. Opiekę nad uczniami sprawowali p. Andrzej Tomalak oraz p. Teresa Mislisz.

Skip to content