Dnia 18 czerwca 2013 roku odbyła się szkolna wycieczka do ZOO w Gdańsku Oliwie.Brały w niej udział wszystkie klasy Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

 

Galeria Google

 


 

Skip to content