Dnia 6 kwietnia grupa uczniów z klasy III b, realizująca projekt edukacyjny „Ciepło i bezpiecznie – niska emisja i sposoby ochrony powietrza” prowadzony przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, pod opieką p. Aleksandry Kotowicz i p. Zofii Pioterek wybrała się na wycieczkę edukacyjną do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Uczniów przywitał Zastępca Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska – Pan Radosław Rzepecki, który omówił zakres oraz obszar działań WIOŚ. Następnie, krótką prelekcję przestawiła pani Beata Kujawska z wydziału Monitoringu Środowiska, która zapoznała uczniów ze sposobami pomiaru zanieczyszczeń powietrza oraz zaprezentowała urządzenia pomiarowe. Przekazała młodzieży, kompleksowe informacje o jakości poszczególnych komponentów powietrza, które bada instytucja.
Kolejnym przewodnikiem był pan Ryszard Potrykus – Kierownik Laboratorium WIOŚ, który oprowadził uczniów po laboratoriach i wyczerpująco objaśniał metody oraz sposoby badania jakości powietrza, którym oddychamy. Wycieczka była niezwykłą podróżą do naukowego świata, w którym mieliśmy okazję zobaczyć chromatografy gazowe, niezwykłe mikroskopy, spektrometry w najprawdziwszym laboratorium badawczym. Dziękujemy pani Katarzynie Rajskiej za pomoc w organizacji wycieczki.

Skip to content