WYNIKI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„WIELKANOCNE JAJO”

Dnia 30 marca 2015 roku w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie odbyło się spotkanie Komisji Konkursowej, której zadaniem była ocena 38 prac nadesłanych na Wojewódzki Konkurs Plastyczny pt. „Wielkanocne jajo”.

Jury konkursowe w składzie: p. Jadwiga Ferra – terapeuta zajęciowy DPS w Wejherowie, p. Anna Kobierzyńska – nauczyciel internatu PZKS w Wejherowie oraz p. Marta Straszewska – nauczyciel SP nr 9 w Wejherowie, postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

I MIEJSCE:
1. ŚWIETLICA SZKOLNA z SOSW w Damnicy, pod kierunkiem
p. Aliny Filipek – Ziółkowskiej;

II MIEJSCE:
1. KLASA II B GIMNAZJUM z SOSW w Damnicy, pod kierunkiem p. Doroty Kosucho;

III MIEJSCE:
1. Zespół rewalidacyjno-wychowawczy oddział I z SOSW nr 1 w Gdyni, pod kierunkiem p. Danuty Schroeder;
2. Grupa 4 z OREW Pierszczewo, pod kierunkiem p. Anny Stefanowskiej;

WYRÓŻNIENIA:
1. Grupa D z ORW w Rumi, pod kierunkiem p. Katarzyny Borawskiej;
2. Klasa I-III SSPdP z ORW w Rumi, pod kierunkiem p. Natalii Narloch;
3. Zespół rewalidacyjno – wychowawczy z OREW w Strzepczu, pod kierunkiem p. Olgi Pranczk;

NADESŁANO PRACE Z 6 PLACÓWEK:
1. SOSW NR 1 w Gdyni – 4 prace;
2. ORW w Rumi – 8 prac;
3. OREW w Strzepczu – 3 prace;
4. OREW w Pierszczewie – 4 prace;
5. SOSW w Damnicy – 14 prac;
6. PZKS W Wejherowie – 5 prac.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu i ich opiekunom za przygotowanie oraz pomoc, a zwycięzcom gratulujemy i już dziś zapraszamy do kolejnej edycji konkursu!!!

Nagrody dla laureatów zostaną wysłane pocztą lub przekazane osobiście.

Danuta Knopik – Jażdżewska
Mirosława Marzejon

Skip to content