Wyprawka szkolna 2014/2015

wordWNIOSEK O PRZYZNANIE
DOFINANSOWANIA
ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW
SZKOLNYCH

    W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie wszystkich szkół Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego mogą skorzystać z Rządowego programu pomocy uczniom „ Wyprawka szkolna”. W ramach programu rodzice uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego we wrześniu 2014 roku składają w szkole WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH .

Informacja na temat wysokości dofinansowania będzie dostępna w szkole na początku roku szkolnego 2014/15. Do wniosku należy dołączyć fakturę VAT zakupu podręczników, która jest warunkiem uzyskania dofinansowania.

Program obejmuje uczniów z klas: 1. Klasy II-III szkoły podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim ( wykaz podręczników dostępny w sekretariacie szkoły i wychowawcy klasy od czerwca 2014r. )

2. Klasy I-VI szkoły podstawowej- zespoły edukacyjno-terapeutyczne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym (zestaw książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych będzie dostępny u wychowawcy klasy we wrześniu 2014r.)

3. Klasy IV-VI szkoły podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim ( wykaz podręczników dostępny w sekretariacie szkoły i wychowawcy klasy od czerwca 2014r)

4. Klasy I-III gimnazjum z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim ( wykaz podręczników dostępny w sekretariacie szkoły i wychowawcy klasy od czerwca 2014r)

5. Klasy I-III gimnazjum- zespoły edukacyjno-terapeutyczne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym (zestaw książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych będzie dostępny u wychowawcy klasy we wrześniu 2014r.)

6. Klasy I-III zasadniczej szkoły zawodowej dla uczniów niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim ( wykaz podręczników dostępny w sekretariacie szkoły i wychowawcy klasy od czerwca 2014r )

7. Klasy I-III specjalnej szkoły przysposabiającej do pracy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym (zestaw książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych będzie dostępny u wychowawcy klasy we wrześniu 2014r.)

Uczniowie klasy I szkoły podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w 2014 roku otrzymają darmowy podręcznik w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej – „ Darmowy podręcznik” .

Skip to content