XII Europejskie Spotkania Gimnazjalistów z Placówek Kształcenia Specjalnego Województwa Pomorskiego „Wielcy Europejczycy- na zawsze znani i lubiani”

  Dnia 22 maja 2014 roku w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego odbyły się XII Europejskie Spotkania Gimnazjalistów z Placówek Kształcenia Specjalnego Województwa Pomorskiego.

 

  Patronat nad imprezą objął –Pan Jarosław Wałęsa – Poseł do Parlamentu Europejskiego. Ufundował on nagrody rzeczowe dla zwycięskiej drużyny i upominki dla wszystkich uczestników. Sponsorem nagród było również Starostwo Powiatowe w Wejherowie.
Celem tegorocznego spotkania było:
– propagowanie działań na rzecz upowszechniania idei jedności europejskiej,
-poszerzenie wiedzy dotyczącej wybitnych Europejczyków i ich osiągnięć
w dziedzinie szeroko pojętej kultury i nauki.
W Spotkaniach uczestniczyło 8 zespołów (zespół liczył cztery osoby)
z Województwa Pomorskiego:
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębiu
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kwidzynie
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Słupsku
• Zespół Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni
• Zespół Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego
   nr 28 w Gdańsku
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie
• Zespół Placówek Specjalnych w Kartuzach
• Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie

   Na ośmiu stanowiskach kontrolnych- na każdym wspaniała dekoracja, odpowiednie rekwizyty oraz do wykonania teoretyczne i praktyczne zadania tematyczne by zdobywać, poszerzać i uzupełniać swoją wiedzę dotyczącą wybitnych Europejczyków:
I. Polska – tu można było spotkać Żołnierzy z Chorągwi Jakuba Wejhera, rozbić namiot poznać broń i budowę armaty oraz wykazać się wiedzą dotyczącą Mikołaja Kopernika czy Św. Jana Pawła II. Zadbali o to pani Wanda Politowska i pan Marek Fuhrmann.

 

II. Niemcy– tu drużyny witały postaci z baśni braci Grimm, a w zadaniach można było zdobyć wiedzę m.in. o Janie Gutenbergu czy Albercie Einstainie. Stanowisko zostało przygotowane wg pomysłu pań: Justyny Korpalskiej i Anny Kroplewskiej.

III. Francja – na tym stanowisku w laboratorium Marii Skłodowskiej-Curie uczniowie robili doświadczenia chemiczne i nie rozstawali się z układem okresowym pierwiastków. Tu jako wykwalifikowane laborantki pracowały panie: Aleksandra Kotowicz i Natalia Wolińska.

IV. W Austrii w przepięknej sali balowej nieustannie rozbrzmiewał walc wiedeński, a prawidłowy taniec z Wiedeńczykiem był wysoko punktowany. To stanowisko bardzo podobało się dziewczynom, bo zadania dotyczyły również Daniela Svarowskiego –szlifierza szkła i kryształu. Stanowisko przygotowali: pani Małgorzata Marcinkowska i pan Jerzy Król.

V. W Hiszpanii można było pobyć przez chwilę w gustownie urządzonej galerii, w której wisiały obrazy wielkich artystów jak Pablo Picasso czy Salwadore Dali. A już układanie ich dzieł z puzzli pozwoliło poczuć się prawdziwym artystą malarzem. O wszystkie szczegóły zadbali na stanowisku pani Anna Nowicka i pan Janusz Magulski.

VI. Włochy to kraj wielkich artystów jak Leonardo da Vinci, Rafael Santi czy Michał Anioł- rozpoznanie ich dzieł było wielkim wyzwaniem! W pomarańczowych włoskich berecikach witały uczestników panie: Jolanta Kotkowska i Małgorzata Kachnicz- Fabich.

VII. W Wielkiej Brytanii wszystkich uczestników witał Big Ben i po angielsku urządzone wnętrze, można tu było spotkać lorda, królową angielską i Tinę Turner. Do wykonania m. In. były strzały do bramki zgodnie z piłkarskimi zamiłowaniami Anglików

VIII. W Danii drużyny mogły się trochę ochłodzić spotykając Królową Śniegu piękne sanie, prawie prawdziwego renifera i Dziewczynkę z zapałkami- dopasowywanie rekwizytów do tytułów baśni Hansa Christiana Andersena nie stanowiło problemów. Pogoda jak co roku nam sprzyjała więc drużyny chętnie korzystały z chłodnych napojów i poczęstunku przygotowanego w kawiarence przez panie: Agnieszkę Papke i Marię Paczkowską. Na stanowisku Start/Meta wszystkim sprawnie kierowały panie Agata Skibińska-Orysiak i Katarzyna Grzywacz.

Po ciężkiej rywalizacji:
I miejsce zdobyła drużyna z Kołozębia w składzie: Kamil Lewandowski, Bartosz Rymsza, Piotr Czapla, Paulina Tamiła z opiekunem panią Anną Rucińską.
II miejsce przyznane zostało drużynie z Zespołu Szkół Specjalnych
w Kwidzynie w składzie: Justyna Nowak, Edyta Błachuta, Patryk Pawlak, Aleksandra Cylc z opiekunem panią Teresą Banasiak.
III miejsce zajęła nasza drużyna z Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w składzie: Natalia Staszyńska, Michał Tylus, Natalia Szimichowska, Kamil Najmuła.

     Uczciliśmy również bardzo hucznie –wystrzałami z armaty dziesiątą rocznice przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. My już od dwunastu lat staramy się kształtować w młodzieży poczucie przynależności do wielkiej rodziny europejskiej. Taka forma zdobywania wiedzy poprzez zabawę na otwartym terenie wymaga wielkiego przygotowania od nas- organizatorów, ale daje wiele radości i satysfakcji wszystkim. Jest szansą dla gimnazjalistów niepełnosprawnych intelektualnie do popisania się wiedzą, swoimi umiejętnościami, służy kształtowaniu pewności siebie w działaniu i powoduje, że drużyny chętnie przyjeżdżają do nas za rok !

Wicedyrektor Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie Renata Solarczyk

     

 

Skip to content