XIII Europejskie Spotkania Gimnazjalistów z Placówek Kształcenia Specjalnego Województwa Pomorskiego „Europejska fauna i flora”

 

Galeria Google

 


26 maja 2015 roku w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego odbyły się XIII Europejskie Spotkania Gimnazjalistów z Placówek Kształcenia Specjalnego Województwa Pomorskiego. Patronat nad imprezą objął pan Jarosław Wałęsa – Poseł do Parlamentu Europejskiego. Ufundował on nagrody rzeczowe dla zwycięskiej drużyny i upominki dla wszystkich uczestników. Sponsorem nagród było również Starostwo Powiatowe w Wejherowie.

Celem tegorocznego spotkania było:

– propagowanie działań na rzecz upowszechniania idei jedności europejskiej,

-poszerzanie wiedzy dotyczącej europejskiej fauny i flory,

– nabywanie wiedzy i umiejętności w trakcie zabawy.

W spotkaniach uczestniczyło 6 zespołów (zespół liczył cztery osoby)
z Województwa Pomorskiego:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kwidzynie,
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Słupsku,
Zespół Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni,
Zespół Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego
nr 28 w Gdańsku,
Zespół Placówek Specjalnych w Kartuzach,
Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie.

Na ośmiu stanowiskach kontrolnych, związanych tematycznie ze środowiskiem naturalnym Europy, uczestnicy poprzez wykonanie zadań praktycznych
i teoretycznych zdobywali wiedzę dotyczącą europejskiej fauny i flory:

I. Ssaki lądowe i zwierzęta w gospodarstwie domowym – tu można było zobaczyć krowy, konie, polską wieś, chatę, napić się polskiego mleka czy sprawdzić się w obieraniu jaj na czas. Zadbały o to panie: Urszula Gajdemska i Małgorzata Wysokińska.

II. Drzewa i krzewy- tu drużyny witały piękne sady, a z nich soki i przetwory owocowe, w zadaniach należało użyć zmysłu smaku i węchu, by rozpoznać przygotowane dary. Stanowisko zostało przygotowane wg pomysłu pani Wandy Politowskiej –(w zastępstwie reprezentowała ją pani Zofia Pioterek) i pan Marek Fuhrmann.

III. Ssaki lądowe- las– na tym stanowisku zapoznawały z darami lasu panie: Magdalena Jeka i Małgorzata Kachnicz-Fabich, a podział na lasy liściaste i iglaste oraz rozpoznawanie drzew występujących na naszym kontynencie nie stanowiły dla nikogo problemu.

IV. Ssaki i ryby morskie – fale wzburzonej wody wyrzucały na brzeg złowione własnoręcznie ryby, a spokoju nad wodą pilnował sam Neptun- władca mórz i oceanów!! Stanowisko zostało przygotowane według pomysłu pani Izabeli Tarnowskiej- Cechosz i pani Justyny Korpalskiej.

V. Gady i płazy występujące w Europie można było zobaczyć na planszach, ale dodatkowymi atrakcjami były: „odczarowanie królewicza zamienionego w żabę” i sprawdzenie tego, jak się biega w płetwach. O wszystkie szczegóły zadbały panie przebrane za piękne zielone żabki: Aleksandra Kotowicz i Natalia Wolińska.

VI. Owady i pajęczaki – na tym stanowisku zachwycały wszystkich misternie uplecione pajęcze sieci, pająki i muchy ogromnych rozmiarów, które budziły też respekt uczestników. Rozpoznawanie owadów i pajęczaków nie było łatwym zadaniem dla uczestników, ale pomagali im Pajęczyca – pani Małgorzata Marcinkowska i pan Jerzy Król- Pasikonik.

VII. W Ptaszkowie można było poznać wspaniałe okazy ptaków, dowiedzieć się tego, co lubią, jak żyją, jakie jest ich środowisko naturalne. Z prawdziwą pasją opowiadała o nich pani Dorota Auriga-Seyda – fantastyczna pani Bocian oraz pani Małgorzata Jankowska – prześliczna kolorowa Papuga.

VIII. Wspaniałym zapachem kwiatów upajali się wszyscy, którzy trafili na to stanowisko. Działanie na wszystkie zmysły wyśmienicie zaaranżowali pani Anna Nowicka i pan Janusz Magulski, którzy przygotowali zadania dla uczestników.

Pogoda jak co roku nam sprzyjała, więc drużyny chętnie korzystały z ciepłych
i chłodnych napojów oraz poczęstunku przygotowanego w kawiarence przez panie: Agnieszkę Papke i Jolantę Kotkowską.

Na stanowisku Start/Meta wszystkim, jak zawsze bardzo sprawnie, kierowały panie Agata Skibińska-Orysiak i Katarzyna Grzywacz.

Po ciężkiej rywalizacji:

I miejsce zdobyła drużyna z Gdyni w składzie: Agnieszka Ciążyńska, Julia Jesche, Maria Popławska, Marek Kaszuba z opiekunami panią Bogusławą Jaksiną
i Alicją Kozikowską. II miejsce przyznane zostało drużynie z Zespołu Placówek Specjalnych w Kartuzach w składzie: Izabela Leman, Kinga Sławna, Edyta Jakusz, Iwona Gafka z opiekunem panią Ewą Gusman. III miejsce zajęła drużyna ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słupsku w składzie: Oskar Kosecki, Kamila Grzebińska, Martyna Krupowies z opiekunami: panią Barbarą Rożek i Jolantą Selke.

Już od trzynastu lat staramy się kształtować w młodzieży poczucie przynależności do wielkiej rodziny europejskiej, rozwijając wiedzę związaną
z naszym kontynentem. Zabawa na otwartym terenie wymaga wielkiego przygotowania od nas – organizatorów, ale jest sprawdzonym sposobem
na zawieranie znajomości, przyswajanie informacji i zdobywanie nowych umiejętności jak np. radzenie sobie w nowych sytuacjach, co jest niezbędne w życiu każdego niepełnosprawnego intelektualnie młodego człowieka, służy kształtowaniu pewności siebie w działaniu i powoduje, że drużyny chętnie co roku do nas przyjeżdżają!

Wicedyrektor Powiatowego Zespołu

Kształcenia Specjalnego w Wejherowie

Renata Solarczyk

Skip to content