Galeria Google

 


 

W Regionaliach 30.11.2022 roku udział wzięło około 100 uczestników i gości z 11 placówek kształcenia specjalnego (z Barcic, Damnicy, Gdańska – 3 placówki, Gdyni, Kołozębia, Słupska, Starogardu Gdańskiego, Turska i Wejherowa), z 2 szkół ogólnodostępnych (Szkoła Podstawowa w Miłoszewie oraz Szkoła Podstawowa w Strzepczu) oraz studenci Etnofilologii kaszubskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Celem rozbudzanie zainteresowań uczniów niepełnosprawnych intelektualnie kulturą Kaszub, integracja uczniów niepełnosprawnych intelektualnie z uczniami szkół ogólnodostępnych, wyzwalanie aktywności uczniów poprzez udział w warsztatach, prezentacja pomysłów działań w zakresie twórczości regionalnej na zajęciach techniki i innych zajęciach edukacyjnych oraz zapewnienie uczestnikom pozytywnych przeżyć: radości i satysfakcji z własnej pracy.
Po kaszubskim poczęstunku uczestnicy wzięli udział w uroczystym otwarciu Regionaliów, które zaszczycili swą obecnością przedstawiciele Zarządu oddziału Wejherowskiego Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego. Przedstawiono cele spotkania i ich historię oraz powody dla których odbywają się w gościnnych progach Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie (remont i rozbudowa budynku z salą gimnastyczną w PZKS w Wejherowie). Następnie goście zwiedzili z przewodnikami muzeum, które zrobiło na nich duże wrażenie.
W części warsztatowej uczestnicy działali pod okiem instruktorów – pracowników MPiMK-P i nauczycieli PZKS. Malowali na szkle motywy kaszubskie, pod bacznym okiem pani Joanny Cichockiej i Celiny szachowskiej, tworzyli wyroby (ozdoby) z filcu pod kierunkiem pani Anny Konkol i Jolanty Leśniowskiej – Bojke, czerpali papier i zdobili go zgodnie z instrukcją pani Iwony Stenki i Kanny Kazimierczuk i uczestniczyli w warsztatach muzycznych z panią Anną Brzezińską i w części kaszubskiej – z panią Weroniką Korthals. Dla uczestników ogromnym wyróżnieniem były odwiedziny i rozmowa z panią Starostą dr Gabrieli Lisius.
Upominki ufundowane przez Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie o/Wejherowo otrzymali wszyscy uczestnicy spotkania. Poczęstunek w postaci ciast, chleba m.in. ze smalcem i ogórkiem oraz napojów przygotowali pracownicy kuchni PZKS z pomocą pracowników MPiM K-P.
Całość imprezy przygotowali nauczyciele PZKS pod kierunkiem pani Celiny Szachowskiej z pomocą pracowników niepedagogicznych PZKS.
Nauczyciele – opiekunowie uczniów biorących udział w Regionaliach wypełnili ankiety ewaluacyjne, w których ocenili imprezę bardzo wysoko, szczególnie za jej integracyjny charakter, ciekawą, różnorodną i zindywidualizowaną ofertę warsztatową, profesjonalny poziom organizacji, życzliwą i przyjazną atmosferę, zadowolenie uczestników oraz smaczny poczęstunek.
Organizatorami Regionaliów byli: Starostwo Powiatowe w Wejherowie, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie, Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie o/Wejherowo (fundator upominków) oraz PZKS w Wejherowie.

Skip to content