13 kwietnia odbył się I Międzyszkolny Konkurs Wiedzy z Zakresu Języka Niemieckiego i Krajów Niemieckojęzycznych „Nasi zachodni sąsiedzi”.

Głównym celem konkursu było rozwijanie zainteresowań uczniów nauką języka niemieckiego oraz doskonalenie umiejętności językowych. Reprezentanci szkół branżowych zmierzyli się z zadaniami, które sprawdzały ich znajomość kultury i tradycji krajów niemieckiego obszaru językowego oraz znajomość środków językowych, reakcji językowej, umiejętność rozumienia ze słuchu i czytania ze zrozumieniem. Do konkursu przystąpiło sześć dwuosobowych zespołów, w tym cztery z naszej szkoły i dwa z Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2
w Gdańsku – Oliwie. Rywalizacja była bardzo wyrównana, wszyscy uczestnicy otrzymaj dyplomu oraz nagrody rzeczowe.
A oto wyniki:
I miejsce – S.Belau, P. Dunst – PZKS
II miejsce – A.Gierszewska, B. Winter – PZKS
III miejsce – J. Macielak ZSS nr 2

Skip to content