Szkolny Konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych „Nasi zachodni sąsiedzi”.

Dnia 08.02.2017 r. uczniowie Gimnazjum nr 1 oraz 09.02.2017r. uczniowie ZSZ nr 5 przystąpili do rywalizacji w szkolnym konkursie wiedzy z zakresu języka niemieckiego i krajów niemieckojęzycznych „Nasi zachodni sąsiedzi”. Celem konkursu było promowanie nauki języka niemieckiego, rozwijanie umiejętności pracy w grupie, doskonalenie oraz poszerzanie dotychczasowej wiedzy językowej.
Z każdej klasy wytypowano 3-osobowe zespoły, nad prawidłowością konkursu czuwała komisja konkursowa. Rywalizacja językowa dotyczyła dwóch kategorii: obejmowała wiedzę z zakresu krajów niemieckojęzycznych oraz sprawność językową uczniów. W ramach konkursu uczniowie przystąpili do siedmiu zadań sprawdzających ich umiejętności z zakresu leksyki, wymowy, odbioru teksu słuchanego oraz reagowania językowego. Panowała wspaniała atmosfera, wszyscy uczestnicy rewelacyjnie się bawili.
Najlepszy wynik w gimnazjum uzyskali reprezentanci klasy III B : Klaudia Kierznikiewicz, Paweł Klimczuk oraz Robert Kujawa.
Najlesze wyniki w zasadniczej szkole zawodowej uzyskali reprezentanci klasy 1a: Ewelina Patok, Angelika Stachewicz oraz Artur Funk.

Skip to content